מכרזים

פרסום קול קורא למלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט דוקטורט לשנת 2018

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 12.07.2018 23:59

פרסום קול קורא למלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט דוקטורט לשנת 2018

Top