אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

פרסום קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט דוקטורט לשנת 2018

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 03.07.2018
23:59
    • תאריך פרסום: 
      24.04.2018

במטרה להגדיל את התשתית האנושית העוסקת בתחומי החלל בישראל, משרד המדע והטכנולוגיה מפרסם בזאת קול קורא לקבלת בקשות למלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט שתכנית המחקר שלהם בתחום החלל מתבצעת במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר ציבוריים בישראל

Top