מכרזים

פרסום קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט דוקטורט לשנת 2018

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 03.07.2018 23:59

במטרה להגדיל את התשתית האנושית העוסקת בתחומי החלל בישראל, משרד המדע והטכנולוגיה מפרסם בזאת קול קורא לקבלת בקשות למלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט שתכנית המחקר שלהם בתחום החלל מתבצעת במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר ציבוריים בישראל

Top