שימועים ציבוריים

פנייה לקבלת עמדות - לתיקון היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 26.12.2018

Top