אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

בקשות לוועדת התמיכות בעניין קבלת תמיכה לשם מימון הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית - לשנת 2019

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.12.2018
  • תאריך פרסום: 
   16.10.2018
  • איש קשר: 
   מזל ששון
  • טלפון: 
   02-6702210

בקשות לוועדת התמיכות בעניין קבלת תמיכה לשם מימון הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית - אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2019

Top