אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

בקשות לוועדת התמיכות בשידורים קהילתיים - אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2019

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.12.2018
  • תאריך פרסום: 
   16.10.2018
  • איש קשר: 
   מזל ששון
  • טלפון: 
   02-6702210

קול קורא מספר 9909 - הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין בשנת 2019

Top