שימועים ציבוריים

שימוע - שינויים בחובת הפרישה האוניברסלית החלה על IBC

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 21.06.2018

שימוע בנושא שינויים בחובת הפרישה האוניברסלית החלה על Israel Broadband Company) IBC)

Top