אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

ועדה מייעצת לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 24.12.2018
16:28
    • תאריך פרסום: 
      26.11.2018
    • איש קשר: 
      שמעון שהם

לאור מספר בקשות החליט יו"ר (יושב ראש) הוועדה לדחות את המועד האחרון להגשת עמדות ליום 24 בדצמבר 2018. לוח הזמנים האמור נקבע, בין היתר, נוכח בקשת שר התקשורת בסעיף 7 לכתב המינוי לקבלת המלצות הוועדה עד ליום 18 בפברואר 2019. לאור זאת, הוועדה מבקשת לקבל את העמדות בהקדם האפשרי, בהתאמה למועד האמור.

Top