אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

שימוע עדכון תוכנית המספור לעניין ניידות מספרים – תיקון מספר 4

תאריך אחרון להגשה 22.11.2018
  • תאריך פרסום: 
   25.10.2018
  • תאריך עדכון:
   19.11.2018
  • איש קשר: 
   אסף אברהם

עדכון תוכנית המספור לעניין ניידות מספרים – תיקון מספר 4

Top