אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

מוקדי פניות טלפוניים - שימוע משני

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 11.11.2018
    • תאריך פרסום: 
      21.10.2018
    • איש קשר: 
      מאיר בן בסט

מוקדי פניות טלפוניים - שימוע משני

Top