שימועים ציבוריים

הפעלת מוקד פניות טלפוני מאויש ביום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות - שימוע

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 03.10.2018 17:06

הפעלת מוקד פניות טלפוני מאויש ביום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות - שימוע

Top