מכרזים

מכרז פומבי מס' 15\2019 לניהול קהילת "הוריזון" - קהילת מחנכי ומובילי החלל הישראלית

מספר 15\2019
סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 15.09.2019
12:00

Top