מכרזים

קול קורא מס' 5/2018 לרשויות מקומיות להפעלת תכנית לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים

מספר 5/2018
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 24.06.2018
12:00

התכנית מתוכננת להתקיים בשלוש שנות הלימודים הקרובות (תשע"ט, תש"פ, תשפ"א) ומיועדת לתלמידים ותלמידות בכיתות י'-י"ב, כאשר החשיפה לתכנית תחל במהלך כיתה ט'

Top