אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

שימוע –בקשתה של קבוצת בזק לשנות את המבנה המשפטי בחברות הבת של בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.01.2019
    • תאריך פרסום: 
      19.12.2018
    • איש קשר: 
      ד"ר עופר רז דרור

הנדון: שימוע –בקשתה של קבוצת בזק לשנות את המבנה המשפטי בחברות הבת של בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

Top