שימועים ציבוריים

שימוע –בקשתה של קבוצת בזק לשנות את המבנה המשפטי בחברות הבת של בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.01.2019
    • תאריך פרסום: 
      19.12.2018

הנדון: שימוע –בקשתה של קבוצת בזק לשנות את המבנה המשפטי בחברות הבת של בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

Top