קולות קוראים

עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל קול קורא

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 31.01.2019

Top