קולות קוראים

עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל קול קורא

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 31.01.2019
    • תאריך פרסום: 
      18.12.2018
    • איש קשר: 
      תמר ארז - מרכזת בכירה במינהל הכלכלה

Top