אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

מעבר לפרוטוקול IPv6 - שימוע מספר 16102018

מספר 16102018
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 29.11.2018
    • תאריך פרסום: 
      16.10.2018
    • איש קשר: 
      שחר שיליאן

מעבר לפרוטוקול IPv6 - שימוע מספר 16102018

Top