שימועים ציבוריים

שימוע בנושא קביעת תשלומים מרביים לשימוש הדדי של בעלות התשתית בשירות גישה לתשתית פסיבית

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 09.09.2018 12:00

שימוע בנושא קביעת תשלומים מרביים לשימוש הדדי של בעלות התשתית בשירות גישה לתשתית פסיבית

Top