אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

שימוע - תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 25.02.2019
    • תאריך פרסום: 
      07.01.2019
    • איש קשר: 
      מר אלי לוי

Top