שימועים ציבוריים

תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות

תאריך אחרון להגשה 11.10.2018
    • תאריך פרסום: 
      09.08.2018
    • תאריך עדכון:
      22.08.2018

שימוע מספר 090818 - תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות

Top