אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי מספר 035 / 2018 לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים

תאריך אחרון להגשה 06.02.2019
    • תאריך פרסום: 
      07.11.2018
    • איש קשר: 
      אליאן רובנוביץ'

קבצים להורדה
Top