מכרזים

מכרז פומבי מספר 035 / 2018 לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 16.04.2019
13:00

מכרז פומבי מספר 2018/035 לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים

Top