אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי מספר 035 / 2018 לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 16.04.2019
13:00
  • תאריך פרסום: 
   07.11.2018
  • תאריך עדכון:
   19.03.2019
  • איש קשר: 
   אליאן רובנוביץ'

מכרז פומבי מספר 2018/035 לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים

Top