קולות קוראים

קול קורא של הוועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים - מיקוד הסוגיות העומדות לבחינת הוועדה

תאריך אחרון להגשה 03.11.2020

בשנים האחרונות התרחשו בשוק השידורים שינויים רבים, ובכללם שינויים באופן אספקת שירותי תוכן וצריכתו וכניסתם של שחקנים חדשים. לצד זאת, לא נערכו ההתאמות הנדרשות בחקיקה ובכללי הרגולציה הרלוונטיים, אשר חלקם חוקקו והותקנו לפני למעלה משלושה עשורים. על רקע שינויים אלו ולאור החשיבות בשמירה על קיומו של שוק שידורים ישראלי, איכותי, מגוון ובר קיימא, הוקמה ועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים, בראשותו של מר רועי פולקמן (״הוועדה״)

Top