שימועים ציבוריים

עדכון תעריפי השוק הסיטונאי למחצית השנייה של שנת 2018

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 14.06.2018

עדכון תעריפי השוק הסיטונאי למחצית השנייה של שנת 2018 בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיטונאי

Top