אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מסמכי מדיניות

רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2018

הרשימה מכילה הקצאות עבור חקלאים המעסיקים עובדים זרים

Top