הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2023 - עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

מספר  1/2023

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2023 - עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה