אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

ריענון הנחיות בנושא מקום הימצאות העובדים הירדנים המועסקים על ידי בתי המלון

  • נושא: 
  • תאריך פרסום: 
   04.04.2017
  • תאריך עדכון: 
   20.04.2017

הריני להביא לידיעתכם כי לאחרונה רווחת תופעה במסגרתה עובדים ירדנים רבים המועסקים בבתי מלון נמצאו מסתובבים באזור אילת שלא לצרכי עבודה.

Top