אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הטיפול בקבלת בקשה, ניפוק, הפעלה ומסירה של תעודת זהות ביומטרית חכמה

מספר:  2.18.0013

נוהל זה נועד להסדיר הטיפול בקבלת בקשה, ניפוק, הפעלה ומסירה של תעודת זהות ביומטרית חכמה

Top