אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות

מספר:  9.2.0011
    • נושא: 
    • תאריך פרסום: 
      02.02.2016

מטרת הנוהל הינה לקבוע כי תוקף האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד זר בענף הסיעוד יותנו בכך, שהעובד ייתן למעסיקו הודעה מראש לפני התפטרות כמפורט להלן.

Top