רישיון פרטנר תקשורת בע"מ

רישיון מעודכן ל 16.11.2023