רישיון כללי פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת

רישיון מעודכן ל - 24 באוקטובר 2022