אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

עדכון שכר מינימום החל משכר עבודה לחודש דצמבר 2017 - ענף הבניין

בהתאם להסכם הקיבוצי בענף הבניין שנחתם בתאריך 29 יוני 2015, להלן עדכון שכר המינימום החל משכר עבודה לחודש דצמבר 2017 לענף הבניין

Top