אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

עדכון שכר מינימום החל משכר עבודה לחודש דצמבר 2017

חוזר מנהלת אגף מת"ש מספר 04-2017 . בהתאם לחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום הוראת שעה), התשע"ה 2015, יש לעדכן את שכר המינימום המשולם לעובדים, כדלהלן:

Top