אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

פתיחת אפשרות להגשת בקשות להעסקת עובדים ירדנים באילת לשנת 2018 בהתאם לנוהל מס' 9.6.0001

פתיחת האפשרות להגשת בקשות להיתרי העסקת עובדים ירדנים באילת לשנת 2018 (לא בבתי המלון)

Top