חוזר מס' 7/2018 - מס הכנסה בנושא: ICO - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)

מספר  7/2018

חוזר מס' 7/2018 - מס הכנסה בנושא: ICO - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)