אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל העסקת עובד זר בסיעוד

מספר:  5.3.0002
  • נושא: 
  • תאריך פרסום: 
   31.12.2013
  • תאריך עדכון: 
   30.01.2017

נוהל זה מטפל בבקשות להזמנת עובד זר מחו"ל לעבודה בענף הסיעוד, בהסדרת העסקתו בישראל ובהארכת תוקף רשיונו.

Top