אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

תנאים כללים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים במפעלים שהועתקו מיהודה ושומרון

מספר:  9.1.3007

בנוגע להקצאה לגישור העסקת עובדים פלשתינאים שהועסקו במפעלים ישראלים ביהודה ושומרון, אשר העתיקו פעילותם מיהודה ושומרון לתחומי ישראל, וזאת למשך תקופה של עד 18 חודשים

Top