אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

פתיחת אפשרות נוספת להגשת בקשות להעסקת עובדים ירדנים באזור אילת בהתאם לנוהל - 9.6.0001

הרינו להודיעכם כי התפנתה יתרה של 27 היתרים מתוך מכסת ההיתרים לשנת 2017

Top