אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל ניסויי לטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה ורישיון ישיבה ליזמים מחו"ל (חדשנות)

מספר:  5.3.0029
  • נושא: 
  • תאריך פרסום: 
   22.11.2015
  • תאריך עדכון: 
   09.03.2017

מטרתו של נוהל זה להסדיר את הליך הגשת בקשה לאשרת כניסה ולרישיון ישיבה בישראל ולהארכת תוקפם,לנתינים זרים אשר נמצאו על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הכלכלה.

Top