הסכם להערכת תאימות וקבלת מוצרים תעשייתיים (ACAA) עם האיחוד האירופי

הסכם Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial - ACAA Products נכנס לתוקף ב 19 בינואר 2013.