אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

הוראת מנכ"ל 5.11 - תכנית מאגדי תשתית

מספר:  5.11

הוראה זו באה לפרט את כלי הסיוע בהקמת מתקן הדגמה מסחרי בשווקים בחו"ל לצורך קידום השיווק של מוצרים ושירותים קיימים או חדשים בחו"ל.

Top