אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

הוראת מנכ"ל 4.41 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

מספר:  4.41

הוראה זו נועדה לפרט את הכללים והקריטריונים למתן המענק לפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה.

Top