אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוזרים והוראות מנכ"ל

הוראת מנכ"ל 4.5 - סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי

מספר:  4.5

נוכח התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק מהחלפת דלקים יקרים בגז טבעי ולצורך קידום השימוש בו, החליטה הממשלה לעודד את חיבורם של צרכני גז טבעי לרבות צרכנים מרוחקים לרשת חלוקת הגז הטבעי באמצעות תמריץ כספי.​ הוראה זו באה לפרט את הכללים לקבלת הסיוע בהתאם לסוג הצרכן והיקף הצריכה השנתית.

Top