אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

החלטות ממשלה

מערך הרגולציה ברשות הארצית לכבאות והצלה

מספר החלטה:  3439
    • תאריך פרסום: 
      11.01.2018

החלטה מספר 3439 של הממשלה מיום 11.01.2018


הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

Top