רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין

די. בי. אס שירותי לוויין 1998 בע"מ