נהלים והנחיות לטיפול בקרקעות מזוהמות

לרשותכם בפרק זה נהלים והנחיות מקצועיות של האגף לטיפול נכון בקרקעות מזוהמות וטיוטות של הנחיות מקצועיות המתפרסמות להערות הציבור.