אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל רישום לידה בארץ

מספר:  2.2.0001
    • תאריך פרסום: 
      24.03.2011

מטרת הנוהל לקבוע את השיטה לטיפול ברישום ילדים בטופס הודעת לידת חי

Top