אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חוקים ותקנות

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע

חוק זה עוסק בהסדרים השונים העוסקים בזיהוי ואימות, בהקמת מאגר ביומטרי והסדרים להגנת הפרטיות של התושבים

Top