אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

החלטות ממשלה

הקצאת קרקע בירושלים למשרתים בכוחות הביטחון

מספר החלטה:  4655
    • תאריך פרסום: 
      20.05.2012

החלטה מספר  4655  של הממשלה מיום  20.05.2012


הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

Top