מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת

מספר החלטה  3954
  • יחידה
    מזכירות הממשלה
  • ממשלה
    הממשלה ה- 31, אהוד אולמרט
  • תאריך פרסום
    21.08.2008

החלטה   מס.  חכ/122  של  ועדת  שרים  לענייני  חברה  וכלכלה   (קבינט חברתי-כלכלי)  מיום  04.08.2008  אשר צורפה לפרוטוקול  החלטות  הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 21.08.2008 ומספרה הוא 3954(חכ/122).

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.