אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

זכיית המשרד במקום הראשון באות רשות התקשוב הממשלתי בקטגוריית שביעות רצון כללית

    • תאריך פרסום: 
      08.01.2017
    • תאריך עדכון:
      02.10.2017

המשרד לשירותי דת זכה במקום הראשון בתחום שיפור השירות לשנת 2015

תעודת זכיה במקום ראשון
Top