אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

סמינר של קרנות הון סיכון דרום קוריאניות וחברות ישראליות נערך לראשונה בישראל

    • תאריך פרסום: 
      14.03.2018

משרד הכלכלה והאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI), קיימו אתמול סמינר השקעות שכלל מפגשים עסקיים בין קרנות הון סיכון דרום קוריאניות לחברות ישראליות.

Top